A dél-magyarországi arzén-tartalmú talajvizek fenntartható kezelése (SUMANAS) – LIFE05 ENV/H/000418

elvalaszto

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően Magyarország számára kötelező lett az ivóvíz minőségére vonatkozó 98/83 EU direktíva alkalmazása, a hazai jogszabályokkal (201/2001 (X.25.) Kormányrendelet) összhangban. Ez nagy feladatot jelentett, mert a szolgáltatott ivóvíz minősége 42 %-ban nem elégítette ki a rendelet által előírt értékeket. A probléma főképpen a réteg, vagyis természetes eredetű összetevőknél jelentkezett. Az arzén pl. több, mint 400 település ivóvízkútjában található 10 µg/l-nál nagyobb mennyiségben, de a metán, az ammónium, a vas, a mangán, a molibdén, a fluor és a bór is jelenthet problémát.

A SUMANAS (Sustainable management and treatment of arsenic bearing groundwater in Southern Hungary – A dél-magyarországi arzén-tartalmú talajvizek fenntartható kezelése) című projekt a LIFE Környezetvédelmi program támogatásával valósult meg 2005 és 2008 között. A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság projektvezetésével a résztvevő tagok (Makó Térségi Víziközmű Kft., Bálint Analitika Kft., SMARAGD-GSH Kft., Selor eeig. Ltd. – Hollandia, Finn Geológiai Szolgálat – Finnország, Aradi Vízművek – Románia) több területen kerestek megoldást az arzénes víz felhasználására.

Az arzén kiküszöbölésére két lehetőség adódik. Az egyik, hogy víztisztító berendezéssel eltávolításra kerül a felszín alatti vízből, mielőtt a víz a hálózatra kerül. A projekt négy mintaterületen vizsgálta ennek lehetőségét. A másik megoldás, hogy keressünk olyan potenciális vízbázisokat, ahol a rétegekben nincsen olyan nagy mennyiségben az arzén. A SMARAGD-GSH Kft. ezzel az utóbbi témakörrel foglalkozott. Vizsgáltuk a Dél-Alföldi területeken a felszín alatti vízben az arzén eloszlását, az arzénes vizek eredetét, modelleztük a felszín alatti áramlásokat, és az áramlások hatását a víz arzéntartalmára. A projekt alatt végzett vízmintázások eredményeit, valamint a hidrogeológiai információkat térinformatikai rendszerbe foglaltuk, amely közvetlenül felhasználható a vízgazdálkodási, vízellátási döntések során.