Hidrogeológiai modell készítése a Magyar-szlovák határ menti közös felszín alatti víztestek környezetállapota és fenntartható használatának vizsgálatára (ENWAT)

elvalaszto


Az EU Víz Keretirányelv (VKI) 2000. december 22-én lépett életbe. Az irányelv olyan egységes vízvédelmi politika alkalmazását szorgalmazza, amely az államhatárokon túlnyúlva, a csak mesterségesen osztott vízgyűjtőkön való koordinált vízgazdálkodás megvalósulását segíti elő. A szomszédos országoknak azonos elvek alapján kell gondoskodnia a vizek jó minőségéről, és arról, hogy mindig elegendő vízkészlet álljon rendelkezésre a természet és a társadalom vízigényének kielégítésére.

Különösen fontos a közös intézkedés Magyarországon, ahol a folyóink vízkészletének nagy része más országokból származik. Az ivóvizet adó felszín alatti víztestjeink jelentős része is határral osztott.

Az értékelések és az intézkedési programok alapját a felszín alatti víztestek esetében a regionális hidrogeológiai modellek képezhetik. A regionális modellek elkészítése lehetőséget ad a szakemberek számára, hogy egyeztessék és egységesítsék a térképeiket, adatbázisaikat, és a felszín alatti vízmozgásokat szimuláló modellezéseket egységes szakmai koncepciók alapján készítsék el.

A fentiek szellemében a SMARAGD-GSH Kft. a magyar partner Magyar Állami Földtani Intézet megbízásából elkészítette három nagy kiterjedésű regionális vízgyűjtő terület numerikus hidrogeológiai modelljét az „EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP, INTERREG III, A Közösségi Kezdeményezés Program Magyarország – Szlovákia – Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006., HU-SK-UA/05/02/166. MAGYAR-SZLOVÁK HATÁRMENTI KÖZÖS FELSZÍNALATTI VÍZTESTEK KÖRNYEZETÁLLAPOTA ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA (ENWAT)” c. kutatási program keretében. A projektben a Magyar Állami Földtani Intézet partnere a Szlovák Állami Földtani Intézet volt. A vízgazdálkodási tervek elkészítésében a Finn Geológiai Szolgálat is részt vett. A projekt 2006-ban kezdődött és 2007 év végén zárult.

A három regionális modellterület az Ipoly/Ipel’-völgy és vízgyűjtője, az Aggteleki- és Szlovák-karsztterület, valamint a Bodrog-medence és vízgyűjtője volt.