NVKP-16-1-2016-0044 számú projekt; Döntéstámogató Információs Rendszer

elvalaszto

Üdvözöljük a Döntéstámogató Információs Rendszer (DIR) felhasználójaként!

A DIR egy komplex, a növény-öntözővíz rendszert vizsgáló alkalmazás, amely a „Magas nyomelem tartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer alapanyagok minőségére” című NVKP-16-1-2016-0044 számú projekt (továbbiakban Projekt) keretein belül készült el.

A Projekt 2017-ben indult a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett, Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program (NVKP) támogatásával, a Smaragd GSH Kft, az MTA Ökológiai Kutatóközpont (MTA ÖK), az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete (MTA ATK TAKI), és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) konzorciumának (továbbiakban Konzorcium) részvételével.

A Projekt egyik célja az érdeklődők informálása arról, hogy egy adott területen lévő, adott nyomelem tartalmú öntözővízzel locsolt növény termesztése javasolt-e a napi nyomelem bevitel egészségügyi szempontjából. A DIR csak a kutatás során vizsgált hat növényre és négy nyomelemre tud információt adni az öntözés hatására vonatkozóan.

A Projekt során az ország területén lévő öntözhető területeken meghatározásra került a felszín alatti vizek nyomelem tartalma. Összegyűjtésre került minden olyan kút vízminőségi adata az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatbázisa alapján, amely az öntözőkutak mélységtartományában (legfeljebb 100 m) műszaki, és 2000 és 2018 közötti időszakban nyomelem vízkémiai adattal rendelkezik. A meglévő adatok kiegészítése érdekében 1000 db kút (maximálisan 100 m mélységig) vízmintázása és nyomelem tartalom vizsgálata történt meg.

A Projekt során vizsgálva lett, hogy a homok, vályog és homokos vályog talajon termesztett paradicsom, burgonya, zöldbab, káposzta, zöldborsó és sárgarépa ehető részébe milyen mennyiségben épül be az öntözővíz arzén, bór, jód és szelén tartalma, illetve ezen eredmények hogyan viszonyulnak a jelenleg érvényben lévő egészségügyi határértékekhez.

Az eredményeket a Döntéstámogató Információs Rendszerbe foglalva összegeztük, amely egy online GIS rendszerben, térképi formában került megjelenítésre. Az adatok alapján elkészültek a 100 m mélységtartományig terjedő felszín alatti vizek arzén, szelén, jód és bór nyomelem koncentráció térképei, valamint a paradicsom, burgonya, zöldbab, káposzta, zöldborsó és sárgarépa adott területen, adott nyomelem összetételű vízzel történő öntözésére vonatkozó öntözési javaslatai.

A DIR használata

A Döntéstámogató Információs Rendszer az ArcGIS online felületén kerül megjelenítésre.

A felületen a ’Részletek’ fül alatt találhatók a ’További információ’, ’Tartalom’ és ’Jelmagyarázat’ fülek.

A ’További információ’ alatt látható a Projekt neve és a megjelenített térképek címei egymás alatt. Ezt az ablakot becsukva visszajutunk a ’Részletek’ fülhöz. A ’Tartalom’ fül alatt találhatók a megjeleníthető térképek, a balra eső négyzetekbe kattintva választhatjuk ki, hogy melyiket nyitjuk meg.

A ’Jelmagyarázat’ fülre kattintva megjeleníthető a megtekintett térképhez tartozó jelmagyarázat.

Termesztési javaslat térképek

A ’Tartalom’ fül alatt növényenként 1 db, az adott növény termeszthetőségére vonatkozó térkép jeleníthető meg, amely a 4 nyomelem alapján összevontan jeleníti meg az adott növényre vonatkozó termesztési javaslatot.

A térkép nagyítható, a települések a térkép feletti ablakba beírva kereshetők.

Az egyes mintavételi pontokra vonatkozó információk a térképeken a mintavételi pontra kattintva megjeleníthetők. Ezek a következők:

 • EOVY; EOVX koordináták: az adat származásának pontos helye, kút helye;

 • Település: a település neve, amelyhez a kút közigazgatásilag tartozik;

 • Mélység: 0-30, 30-60, vagy 60-100 m mélységtartomány, amelybe a kút szűrőzve van;

 • Javaslat: az adott növény négy nyomelemmel való öntözésére vonatkozó javaslat, az öntözővíz megfelel, vagy nem felel meg.

  A térképek jelmagyarázatában a ’nincs adat’ felirat azt jelzi, hogy az adott kút vizéből nem készült adott nyomelemre vízkémiai vizsgálat.

  A felszín alatti víz arzén, bór, jód és szelén koncentrációja térképek

  A ’Tartalom’ fül alatt 4 db nyomelem koncentráció térkép jelenik meg, az arzénra, bórra, jódra és szelénre vonatkozóan. A térképeken megjelenítésre kerültek a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet „B” szennyezettségi határértékeknél alacsonyabb, illetve magasabb koncentrációk elkülönítve. A jódra a Rendelet nem tartalmaz határértéket.

  A koncentrációkat az adott nyomelemre vonatkozó koncentráció intervallumok alapján mutatjuk be, amelyet a ’Jelmagyarázat’ mutat be.

  A térkép nagyítható, a települések a térkép feletti ablakba beírva kereshetők.

  Az egyes mintavételi pontokra vonatkozó információk a térképeken a mintavételi pontra kattintva megjeleníthetők. Ezek a következők:

 • Település;

 • Az adott nyomelem koncentrációja (µg/l);

 • EOVY; EOVX koordináták: az adat származásának pontos helye, kút helye;

 • Mélység: 0-30, 30-60, vagy 60-100 m mélységtartomány, amelyre a kút szűrőzve van.


  Felelősségkizáró nyilatkozat

  Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Döntéstámogató Információs Rendszer (DIR) kizárólag a Projekt keretében megvalósult biológiai kísérletek eredményeit, illetve a Projekt során megszerzett információkat tartalmazza, ezeket használja fel. Szükséges megjegyezni, hogy a Döntéstámogató Információs Rendszerre nem lehet felelősséget vállalni, a DIR nem döntéshozó. A kutatás során végzett kísérletek a természetben előforduló növény-talaj-öntözővíz összetétel variációs lehetőségeket messze nem fedik le. Az eredmények biológiai kísérleteken alapulnak, amelyek körülményei bármely tényezőjének megváltoztatása más eredményre vezethet. Az alkalmazott nyomelem beviteli határértékek idővel módosulhatnak.

  A Konzorcium munkatársai a legnagyobb gondossággal jártak el a szakmai adatbázisok építése, ellenőrzése és használata során, azonban a Konzorcium nem garantálja a szakmai adatbázisok hibamentességét, teljességét, naprakészségét, pontosságát.

  A Konzorcium a fentiek alapján semmilyen felelősséget nem vállal a szakmai adatbázisok, adatok használatára épülő, Döntéstámogató Információs Rendszer használatáért, a Felhasználókat a rendszer használata következtében érő esetleges károkért vagy veszteségekért.

  A DIR használatát csak akkor tudja megkezdeni, ha a fenti felelősségkizáró nyilatkozatot tudomásul veszi, azt elfogadja.