CC-WaRe projekt – Integrált vízvédelmi és az ivóvízkészletek sérülékenységét mérséklő nemzetközi stratégia megalkotása

elvalaszto

A CC-ware projekt szerves folytatása a szintén Európai Területi Együttműködési (ETE) program Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programja által támogatott, 2008-2012-ben elkészült CC-Waters projektnek.

A CC-ware projekt célja integrált vízvédelmi és az ivóvízkészletek sérülékenységét mérséklő nemzetközi stratégia megalkotása, amely alapjául szolgál a nemzeti, illetve regionális akció tervek elkészítéséhez, majd megvalósításához.

A projektben 10 ország (Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Olaszország, Szerbia, Bosnia Herzegovina és Horvátország) 16 partnere vett részt, amelyből Magyarország egy partnerrel – Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI)– képviseltette magát. Cégünk a NEKI alvállalkozójaként vett részt a projektben. A CC-WARE projekt vezetőpartnere: Bécs város Önkormányzata volt.

A CC-ware projekt célkitűzései illeszkednek a hazai Környezeti stratégia, az Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégia és a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása és megvalósítása által megszabott középtávú feladatokhoz. Magyarország számára kulcsfontosságú probléma az ivóvízellátás 94%-át biztosító felszín alatti vízkészleteket érintő várható éghajlati hatások kezelése, és a megfelelő válaszok kidolgozása. A projekt nemzetközi jellege kiváló lehetőséget biztosított a szomszédos országokkal közös alapokon nyugvó stratégiák kidolgozására.

A projekt főbb témakörei a következők voltak:

 1. A vízkészletek sérülékenysége Délkelet-Európában
  • A vízkészletek sérülékenysége mennyiségi és minőségi szempontból
  • Az ivóvízellátás klímaváltozás által befolyásolt jövőbeli kockázatainak értékelése
 2. Beavatkozási lehetőségek az ivóvízkészletek sérülékenységének mérséklésére
  • Az ivóvízellátás biztonságára vonatkozó jogszabályi háttér és a területhasználat szabályozása
  • Ökoszisztéma szolgáltatások elemzése és esetleges erősítése a klímaváltozás által befolyásolt jövőben
  • A vízhasználatok hatékony használatából és a gazdasági ösztönzőkből származó előnyök
  • Az ivóvízellátás jó gyakorlatának kidolgozása, elemzése
 3. Nemzetközi Stratégia a nemzeti és regionális Akció Tervekhez
  • Integrált ivóvíz stratégia az SEE régióra
  • A nemzeti vagy regionális akcióprogramok (intézkedési programok) kidolgozását segítő útmutató és háttéranyag összeállítása

Bővebben a projektről

Kapcsolódó linkek
www.ccware.eu