Felszín alatti vizek kémiai állapotfelmérése EuropeAid/114956/D/SV/HU

elvalaszto

Az Európai Unió Víz Keret- és Nitrát Irányelve célul tűzte ki minden tagország számára, hogy a felszín alatti víztesteket jó minőségi állapotban kell tartania.

A magyarországi felszín alatti víztestek kémiai állapotának jellemzésére a víztartókban potenciálisan jelen levő antropogén eredetű szennyezők mennyiségéről nem állt rendelkezésre elegendő információ. Ezért szükséges volt a felszín alatti vizek kémiai állapotának felmérése, valamint egy olyan monitoring rendszer létrehozása, amely alapját képezheti a későbbi állapotfelvételeknek, ellenőrzésnek, adatot szolgáltat a vízgyűjtő gazdálkodási tervek elkészítéséhez. „A felszín alatti vizek kémiai állapotfelmérése (EuropeAid/114956/D/SV/HU2002-000-180-04-01-02-03)” című projekt PHARE támogatással jött létre, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vezetésével.

A projekt fővállalkozója a FINN GEOLÓGIAI SZOLGÁLAT, a konzorciumi partnerek: a BRGM, a HGN-Hydrogeologie Ltd., a MÁFI, a SMARAGD-GSH-Kft. és az ELGOSCAR 2000 Kft. voltak.

A 2005-ben és 2006 elején folyó projektben a SMARAGD-GSH Kft. tevékenysége a monitoring rendszer kialakításához, és a már meglévő, valamint az új monitoring kutakhoz kapcsolódó akkreditált módon történő vízmintázáshoz kapcsolódott.

Nagyon rövid idő (1 év) alatt 244 db helyszínen, összesen 574 db új kút (8214,2 fm fúrás) készült el. Az új monitoring kutak helyének kiválasztását, a figyelőkutak tervezését, a létesítési engedélyeztetést, valamint a kutak kivitelezését a SMARAGD-GSH Kft. végezte, figyelembe véve a szakértői csoport előírásait. A monitoring kutak úgy kerültek kialakításra, hogy alkalmasak legyenek különböző területhasználatok (mezőgazdaság, település stb.) hatásának jellemzésére és nyomon követésére.