Munkatársak

elvalaszto

A SMARAGD–GSH Kft. tevékenységét részben saját szakember gárdájával, részben az 1994 évi alapítása óta eltelt években stabilan kialakult, megbízható alvállalkozói háttérrel végzi.

A SMARAGD–GSH Kft. tevékenységét részben saját szakember gárdájával, részben az 1994 évi alapítása óta eltelt években stabilan kialakult, megbízható alvállalkozói háttérrel végzi.

A cég nagy hangsúlyt fordít és támogatja – a geológus, mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnök, földtudományi mérnök, hidrogeológus, geográfus, környezetmérnök, vízellátási és csatornázási üzemmérnök, geoinformatikai szakmérnök, valamint építőmérnök - egyetemi diplomával rendelkező munkatársak továbbképzését.

Az elmúlt években hárman szereztek doktori fokozatot, és jelenleg is van egy PhD hallgató.


A vállalat szakemberei rendelkeznek az aktuális jogszabályok által, a szakmagyakorláshoz előírt mérnökkamarai minősítésekkel. A tervezői és szakértői engedélyek mögötti tudás szinten tartásához folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesznek részt.

A napi munka, a szoros határidők mellett is figyelmet fordítunk arra, hogy az eredményeink konferenciákon előadások formájában, vagy publikációkban kerüljenek bemutatásra.

A társaság alkalmazottai a következő szakmai szervezetek aktív tagjai:

• Magyar Hidrológiai Társaság

• Magyar Mérnökkamara

• Magyarhoni Földtani Társulat

• International Association of Hydrogeologists

• Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Tagozat