Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) készítése

elvalaszto

Az Európai Únió Víz Keretirányelve szerint 2009-ben elkészült Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT). A SMARAGD-GSH Kft. feladata a felszín alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése, valamint a vízbázisokkal kapcsolatos kiértékelések országos koordinálása volt.

A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni. A VGT1 felülvizsgálatára 2015-ben került sor az Országos Vízügyi Igazgatóság vezetésével. A VGT2 elkészítése során a SMARAGD-GSH Kft. feladata a felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotértékelése, és az intézkedések megfogalmazása volt. Feladatunk volt a vízbázis védelem helyzetének áttekintése, a vízbázisok veszélyeztetettségének vizsgálata is.

A felszín alatti vizek jó állapotát fenntartó helyes vízgazdálkodási gyakorlathoz megfogalmazott intézkedések szabályozási és műszaki javaslatokat is tartalmaztak. A jogszabályok módosítására, és a célravezető műszaki megoldások alkalmazására tett javaslataink megfogalmazásában elengedhetetlen volt a cég munkatársainak több évtizedes, az egész országra, és a vízgazdálkodás minden ágazatára kiterjedő ismerete, tapasztalata.

Bővebben a projektről

o Megjelent publikációk: MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA

Kapcsolódó linkek
www.vizeink.hu