Referenciák

elvalaszto
Jelentősebb referencia munkák Teljesítés éve
187 Ivád község vízellátását szolgáló vízműforrás hidrogeológiai védőidomának és védőterületének a meghatározása 2016
186 Szebény ivóvízbázis biztonságba helyezési tervének felülvizsgálata 2016
185 Nyirádi ivóvízbázis biztonságba helyezési tervének felülvizsgálata 2016
184 Részvétel a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatában – A felszín alatti vizek állapotértékelése, és az intézkedések meghatározása 2015
183 Bajnai vízbázis karsztkútja diagnosztikai vizsgálatának felülvizsgálata, a karsztkút védőterületi rendszerének tervezése 2015
182 Sió-csatorna nagyvízi mederkezelési terv elkészítése 2015
181 A Parádsasvári-forráscsoport hidrogeológiai védőidom és védőterület rendszerének meghatározása 2015
180 A Csepeli strandfürdő termálvíz kontingensének módosítása – NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése 2015
179 FETIVIZIG kezelésében lévő folyószakaszokra (Felső-Tisza, Túr-Palád, Szamos, Kraszna, Lónyai-főcsatorna) vonatkozó nagyvízi mederkezelési tervek elkészítése 2015
178 Bajnai karsztkút vizének ásványvízzé minősítése, védőterület meghatározása 2014
177 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése – Országos állapotfelmérés és térinformatikai adatbázis készítése 2014
176 CC-WaRe projekt – Integrált vízvédelmi és az ivóvízkészletek sérülékenységét mérséklő nemzetközi stratégia megalkotása, amely alapjául szolgál a nemzeti, illetve regionális akció tervek elkészítéséhez, majd megvalósításához (SEE/D/0143/2.1/X számú program keretében). 2014
175 A paksi telephelyen tervezett új atomerőművi blokkok környezeti hatástanulmány elvégzésében való közreműködés – A Duna-völgy felszín alatti vizeinek vizsgálata 2014
174 Noszvaj, Forró-kút Vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2014
173 I. Árapasztó csatorna Dömsöd-Szúnyog közötti szakaszának (0+000-11+111 km szelvények) és műtárgyának rekonstrukciós terve 2013
172 I. Árapasztó Dömsöd-Szúnyog közti (0+000-11+111 km szelvények között) szakasz állapot felvételi tervének elkészítése 2013
171 Csapi üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezése" című KEOP-2.2.3/A/09-2010-0017 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése 2013
170 Miskolc, Selyemréti Fürdő termálkútjai megemelt vízigényére előzetes, vízre orientált környezeti hatásvizsgálat 2013
169 A Majosházi Vízmű termelőkútjainak a vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet szerinti biztonságba helyezési tervdokumentáció elkészítése 2013
168 A Délegyházi Vízmű termelőkútjainak a vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet szerinti biztonságba helyezési tervdokumentáció elkészítése 2013
167 A Szuha-patak rendezési terv II. ütem (6+000-12+000 km szelvények között) illetve a Szuha-patak környezeti hatásvizsgálata (0+000-12+000 km szelvények között) 2013
166 Bükkzsérc, községi vízmű vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2013
165 Ivóvízbázis védelem- Üzemelő, sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Turai vízbázis" tárgyú KEOP-2.2.3./A/09-2010-0010 azonosítójú projekthez kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák elvégzése. 2013
164 A Szuha-patak 0+000-12+000 km szelvények közötti szakasz állapot felvételi tervnek elkészítése, illetve 0+000-6+000 km szelvények közötti szakasz rendezési terv I. ütemének elkészítése 2013
163 Fót Somlyó-tó vízutánpótlásának biztosítása 2013
162 Felszín alatti víz mennyiségi és a szélsőséges csapadék hatásának elemzése erdős területeken, Bükk mintaterületen a CarpathCC projekt keretében. 2013
161 Vízföldtani modell továbbfejlesztése és szakvélemény készítése az ELMŰ Kolosy téri 120/10 kV-os alállomás fejlesztés környezetvédelmi engedélyeztetéséhez 2013
160 Tahitótfalu, Alsókáposztás MOBA szennyvízátemelő tehermentesítés. Vízbázis védelmi egyedi vizsgálat elkészítése. 2013
159 Az éghajlatváltozás hatása az ivóvízellátásra (Climate Change and impacts on Water Supplay, CC-Waters) ETE Délkelet-Európai Transznacionális együttműködési Program 2012
158 A Dunavarsányi Vízmű 4 db termelőkútjának a vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18,) Korm. rendelet szerinti biztonságba helyezési tervdokumentációjának elkészítése 2012
157 A Dunakeszi vízbázis védőterületének újraszámítása módosított víztermelésre 2012
156 A Visegrádi vízbázis komplex állapotértékelése, védőterület rendszerének hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő meghatározása és biztonságba helyezési tervének elkészítése 2012
155 A Fóti logisztikai bázis M3 autópálya-Sikátorpusztai út-Régi Fóti út -Fót II. vízbázis által határolt terület-vízre orientált hatásának vizsgálata különös tekintettel a Fót II. vízbázisra 2012
154 A Szigetszentmártoni Vízmű 3 db termelőkútjának a vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18.) Korm. Rendelet szerinti biztonságba helyezési tervdokumentációjának elkészítése 2012
153 Szentendrei-sziget árvízvédelme KDV-VIZIG 02.07 védelmi szakaszán a 8+321 tkm szelvényben lévő csőzsilip fejlesztése. Tahitótfalu belvízelvezető csatornájára építendő ellennyomó medence kiviteli terv. Szivárgás számítás 2012
152 Termálkutak diagnosztikai vizsgálata, védőidom lehatárolás egész Miskolc területére. 2012
151 Carrier CR Magyarország Kft. telephelyének csapadékvíz-, illetve talaj-mintavételezése és vizsgálata 2012
150 Az Egerszalók De-42 (K-4) és De-42/A (K-7) jelű hévízkutak tervezett tartalék kútjának vízre orientált hatásvizsgálata, a vízjogi létesítési engedélyezéshez 2012
149 Görbeháza üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata                      (KEOP-2.2.3./A-09-2009-0004) 2012
148 Kács-Sály sérülékeny földtani környezetben üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében (KEOP-2.2.3./A-2008-0010) 2011
147 Miskolc város üzemelő sérülékeny karsztos vízbázisának diagnosztika építési és tervezői feladatai ((KEOP-2.2.3./A-2008-0012) 2011
146 A Hegyeskő-völgyi Demjén K-10 OKK számú hévízkút védőterületének módosítása 2011
145 Szakvélemény az Egri Szent József (B-117 OKK számú ) kút ásványvíz minősítéséhez 2011
144 Vízföldtani modell és szakvélemény készítése a Budapest III. kerület, Árpád Fejedelem útja- Árpád-híd-Duna folyam-Szépvölgyi út által határolt terület Kerületi szabályozási tervéhez készülő környezeti hatásvizsgálathoz 2011
143 A Balatonfüredi Eszterházy Kastély szívkorházzá alakításának egyedi vizsgálata 2011
142 Ároktő-Tiszadorogma távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata                   (KEOP-2.2.3./C-2008-0002) 2010
141 Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) készítése című KEOP -2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint a részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos vízgyűjtő gazdálkodási terv környezeti vizsgálatának elkészítése. Felszín alatti vizek mennyiségi állapota 2010
140 Solti-sziget távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata (KEOP-2.2.3./C-2008-0004) 2010
139 A III. "Transzportfolyamatokat befolyásoló egyéb hatások" c. értékelési program BAF szerződészáró kutatási jelentésben való közreműködés 2010
138 Csurgói távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2010
137 Demjén 536/34 hrsz-ú ingatlanon (Kenderföld) létesített hévíztermelő kút (K-11) 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet szerinti védőterület meghatározása numerikus hidraulikai modellezéssel 2010
136 Csopak, Nosztory forrás biztonságba helyezési terv aktualizálási anyagának összeállítása 2010
135 Balatonfüred 599/1 hrsz.-on létesítendő ivóvíz termelőkút vízjogi létesítési engedély kérelme 2010
134 Hosszúpályi, Hajdúbagos, Hajdúszovát üzemelő sérülékeny víbázisok diagnosztikai vizsgálata vízbázis védőterületének modellezése 2010
133 Monitoring kút kialakítása Válluson (VÉ1) 2010
132 Csopak, Nosztory-forrás sérülékeny vízbázis biztonságba helyezési terv felülvizsgálatának földhivatali munkarészének elvégzése 2010
131 Ipacsfa térségében mélyítendő hévízkút egyedi hidrogeológiai vizsgálata 2010
130 Eger Villavölgy Kft. Tulipánkert u.5- hrsz.3753/2 alatti 650 m-es hévízkútra hatástanulmány készítése 2010
129 Elek-dél üzemelő, sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata (védőterület kijelölése) 2010
128 Egerszalók De-42 (K-4; 9-2) és De-42/A (K-7; 9-84) jelű hévízkutak védőidomának felülvizsgálata – 2010 2010
127 Eger, Petőfi-tér vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2009
126 Dunakeszi városi Vízmű, Duna Balpart-II Vízműtelep, Duna Balpart-I. Vízműtelep vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2009
125 Balatonfüred Város Önkormányzatának és a Szívkorház kezelésében lévő szénsavas kutak (Polányi kút, Kossuth kút, Berzsenyi kút, Ős kút, Falmelléki kút, Lóczy kút, Savós kút, Lobogó kút) hidrogeológiai védőidomainak, védőövezeteinek meghatározása, a kijelöléshez szükséges dokumentumok elkészítése 2009
124 Fót I.-II. és Gyermekvárosi Vízbázis biztonságba helyezési tervének felülvizsgálata 2009
123 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai központi beruházás "Központi vízbázis védelmi feladatok"- Monitoring kutak szűrőcserés-, tisztító szivattyúzásos felújítása 2009
122 DRV ZRt. monitoring kutak tervezése, kialakítása, mintavételezés 2009
121 Vízföldtani szakvélemény készítése Tótkomlós és Mezőhegyes között 2009
120 Vízföldtani szakvélemény készítése Csanádpalota, Nagylak, Kövegy, Makó-Rákos közötti területen 2009
119 Felsőtárkány, Barátrét vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2008
118 Vízgazdálkodási döntéseket támogató monitoring rendszer megvalósítása a Bükk-vidéken a fenntartható fejlődés érdekében (VIMORE) GVOP-3.1.1.-2004-05-0530/3.0 támogatás (VIMORE) 2008
117 A harkányi gyógyvízkészlet biztonságba helyezése és a Dél-Villányi térség hévízkészletének felmérése 2008
116 Ivóvízbázis védelem keretében megvalósuló biztonságba helyezés tevékenységeinek és támogatási lehetőségeinek meghatározása 2008
115 Balatonfüred, Gyógy tér Tervezett ivókutak vízjogi létesítési engedélykérelme 2008
114 A Fóti logisztikai bázis előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése - dokumentáció kiegészítés és dokumentáció kiegészítése 2008
113 Vízre orientált hatástanulmány tervezett Wellness szálló és apartmanház, Leányfalu 2008
112 Egri gyógyforrások és Petőfi téri termelőkutak védőterületének meghatározása—Kiegészítés 2008
111 Demjén, 083/36 hrsz. ingatlanon, a Hegyeskői-völgyben létesített hévíztermelő kút (kataszteri szám (K-10, nyilvántartási szám:592/2006) 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet szerinti védőterület meghatározása numerikus hidraulikai modellezéssel 2008
110 Terra Invest Park-Európa Center (Budapest, IV.ker. Váci út 113. HRSZ 76588/34 ingatlanon lévő szállásépület rendeltetés módosítási engedélyezési tervéhez szükséges vízre orientált környezeti hatásvizsgálat 2008
109 Bp. IV. ker Hortenzia utca 76588/6 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 6 db ikerházas beépítésű telek engedélyezési tervéhez szükséges vízre orientált hatásvizsgálat elkészítése 2008
108 Szentborbás távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2007
107 Harta Községi Vízmű vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2007
106 Egri gyógyforrások és Petőfi téri termelőkutak védőterületének meghatározása 2007
105 Miskolc város karsztos ivóvízbázisának biztonságba helyezése projekt előkészítő tanulmány 2007
104 Hidrogeológiai modell elkészítése a Magyar-szlovák határmenti közös feszín alatti víztestek környezetállapota és fenntartható használatának vizsgálatára INTERREG IIIA, HUSKUA/05/02/166 (ENWAT) 2007
103 Szénhidrogén szennyeződés kármentesítéséhez szükséges víztisztító berendezés üzemeltetése a Baja 5451/2 hrsz. LIDL területen 2007
102 Felülvizsgálat elvégzése a Leányfalui vízbázis területén 2007
101 Csopak, Nosztory-forrás diagnosztikai vizsgálata 2006
100 Az Eh-1 (Egyházasharaszti) termálkút védőidomának numerikus hidraulikai modellezése 2006
99 Felderítő tényfeltárás a Körös Volán Zrt. telephelyén (II. fázisú környezetvédelmi audit) 2006
98 Felderítő tényfeltárás a Vértes Volán Zrt. telephelyén (II. fázisú környezetvédelmi audit) 2006
97 Sustainable management and treatment of arsenic bearing grounwater in Southern Hungary (SUMANAS)— A dél-magyarországi arzén-tartalmú talajvizek fenntartható kezelése” című LIFE05 ENV/H/000418 sz. 2006
96 Dunapataj község területén, a 7500/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő folyékony hulladéklerakóhoz szükséges 3 db megfigyelőkút fúrása 2006
95 A „Dorog IV mészkő” bányatelek bővítése hatásának vizsgálata a felszín alatti vizekre 2006
94 Az egerszalóki De-42 hévízkút vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához                                                                                     A rendelkezésre álló vízmennyiség  és a megemelt termelés hatásának vizsgálata 2006
93 Egerszalóki De-42 (K-7,9-2) és De-42/A (K-7, 9-84)hévízkutak védőidomának felülvizsgálata 2006
92 Felderítő tényfeltárás az Alba Volán Zrt. telephelyén  (II. fázisú környezetvédelmi audit) 2006
91 Felderítő tényfeltárás a Pannon Volán Zrt. telephelyén (II. fázisú környezetvédelmi audit) 2006
90 Felderítő tényfeltárás a Gemenc Volán Rt. telephelyén (II. fázisú környezetvédelmi audit) 2006
89 Felszíni monitoring üzemeltetése Bátaapáti térségében 2006
88 Előzetes környezeti hatásvizsgálat Terra Invest Park-EurópaCenter, Budapest IV.ker. 2006
87 Margitszigeti ivóvízbázis biztonságba helyezési tervdokumentáció módosítása 2006
86 Budaújlaki Vízműtelep Vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2005
85 Survey on the chemical status of groundwaters, Hungary (Felszín alatti vizek kémiai állapotfelmérése)    EuropeAid/114956/D/SV/HU 2005
84 Margitszigeti ivóvízbázis biztonságba helyezési tervdokumentáció elkészítése 2005
83 Talajnedvesség mintavevő rendszer Bátaapátiban 2005
82 Az Aquaworld élményfürdő és Hotel tervezett létesítmény felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata, különös tekintettel a Duna bal-parti vízbázisokra 2005
81 Fúrások vízföldtani dokumentációja, monitoring üzemeltetési feladatok Bátaapátiban 2005
80 Szakvélemény a dorogi Baumit Rt. tulajdonában lévő mészkőbánya térségében a várható karsztvízszint alakulásáról 2005
79 Hidrogeológiai szakvélemény az OMYA Eger Kft Istrángom völgyi bánya műszaki üzemi terv módosításához 2005
78 Toluollal szennyezett talajvíz tisztítása Budapesten, az EGIS telephelyén 2004
77 Bélapátfalva-Mónosbél ÉRV. Rt. IX. telep vízbázisa diagnosztikai vizsgálata 2004
76 Balatonfüred határában történő szénsavas víz és szén-dioxid gáz kutatása. I.ütem-Előzetes modellezés 2004
75 A Metál-Star Kft. Dunakeszi, Strandfürdő hidrogeológiai felülvizsgálata 2004
74 Eger, Berva-völgyben lévő termelőkutak (Be-1 és Be-2) 123/1997 (VII.18.) Korm.rendelet szerinti védőterület meghatározás 2004
73 Vízfolyások hossz-szelvényezése Bátaapáti térségében 2004
72 Vízföldtani és vízgeokémiai vizsgálatok terepi körülmények kialakításához Bátaapátiban 2004
71 Adat feldolgozás elvégzése fraktálgeometriai szimulációhoz, Üveghuta 2004
70 Fót I.-II. és Gyermekvárosi Vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2003
69 Dunapataj Vízmű Vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2003
68 Nagymaros Térségi Vízmű vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2003
67 Bátonyterenyei vízmű káposztási vízműtelepének 1. részleges védőterület meghatározása 2. Vízbázis diagnosztika - előzetes (I. ütem) és részletes modellezés 2003
66 Salgótarján VGÜ Kft. Gyurtyánosi hulladéklerakó mintázása 2003
65 Felsőszentmárton vízbázis modellezése 2003
64 Káli-medence dinamikus vízkészletének fenntarthatóságát vizsgáló környzeti hatástanulmányt előkészítő jelentés 2003
63 Egerszalóki De-42 és De-42/a jelű kutak numerikus hidraulikai modellje és védőidom meghatározás 2003
62 Bátaapáti felszíni kutatás zárójelentésben való részvétel 2003
61 A BE-1 Berva (400) termelőkút külső és belső védőövezetének előzetes meghatározása szikvíz palackozó építési engedélyezése céljából 2003
60 Vízföldtani hatástanulmány Budapest IV. ker Terra Invest Park Vízi-előközművesítésének vízjogi engedélyeztetéséhez 2003
59 Kis és közepes radioaktivitású atomerőművi hulladékok végleges elhelyezésére irányuló felszín alatti kutatási tervben való részvétel 2003
58 Eger-Almári Vízmű sérülékeny földtani környezetű vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2002
57 Bogyiszló-Faddombori távlati ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálata 2002
56 Drávagárdony távlati ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálata 2002
55 Zalalövő sérülékeny földtani környezetű vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2002
54 Tájrendezési terv készítése Sümeg városban a 0105/3 hrsz.-on lévő felhagyott mészkőbányára és környezetére 2002
53 Váli-Víz távlati ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálata 2002
52 Környezeti állapotfelmérés és talajmentesítés az Unilever-Cereol telepén, a volt Kőbányai Növényolajgyárban II. 2002
51 Mederszondás vizsgálatok lefolytatása az Ercsi Vízmű vízbázisának területén 2002
50 HART-AGROSZOLG telephelye melletti Hartai vízmű I. termelőkútja vízutánpótlásának hidraulikai modellezése 2002
49 Vértesi Erőmű Rt, Oroszlányi Erőmű zagytér porzásmentesítés technológai előterv, illetve kiviteli terv készítéshez szükséges környzetvédelmi mérések és mintavételezések elvégzése, dokumentálása 2002
48 Duna-Dráva folyók mentén megfigyelőkutak azonosítása és adatfelvétele 2002
47 Halásztelek és Tököl külterületen egy-egy mederszonda kiépítése 2002
46 Hidrogeológiai szakvélemény Iváncsa 036/9 hrsz.-ú ingatlanon tervezett kavicsbánya létesítéséhez 2002
45 Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajvíz hidrogeológiai adottságoknak megfelelő szivattyúzása és tisztítása Kecskeméten KNORR-Bremse telephelyén -II 2001
44 Bajna sérülékeny földtani környezetű vízbázis diagnosztikai vizsgálata 2001
43 Részleges környezeti felülvizsgálat és rekultivációs terv készítése Tököl, Csépi úti hulladéklerakóra 2001
42 Környezeti állapotfelmérés és talajmentesítés az Unilever-Cereol telepén, a volt Kőbányai Növényolajgyárban I. 2001
41 Pócsmegyer külterületen mederszonda, és a hozzá tartozó felszíni létesítmény kialakítása 2001
40 Leányfalu Térségi Vízmű sérülékeny földtani környezetű vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2000
39 Salgótarján Csathó-kút vízbázisának diagnosztikai vizsgálata 2000
38 Szakvélemény a Bp-Soroksár Péteri majori horgásztó iszapjának elhelyezhetőségéről 2000
37 Ganz-Ansaldo négy telepén (Bp. Szentendrei út, Szolnok, Tápiószele, Gyula) területén talajfúrások kialakítása 2000
36 Mederszondás vizsgálatok lefolytatása a Verőcei Vízmű vízbázisának területén 2000
35 Az üveghutai ásott kútból talajnedvesség mintavétel és annak előkészítése, porózus kerámiaszonda telepítése 2000
34 A volt nagytétényi sertéshizlalda talajvizének mentesítési modellezése 1999
33 Budapest XIII. kerület Tatai út 95. alatt lévő MÁV telephely területén a szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítása 1999
32 Budapest, X. kerület Szállás u. 1. 3. alatt lévő Alpharma gyógyszer-vegyipari üzem telephelyének területén a szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítása 1999
31 Magántelek kútjának engedélyeztetése Nagytarcsán, modellezés 1999
30 Vízszintregisztrálás a Pákozdi Pz-1 megfigyelőkútban 1999
29 Szent László Gimnázium veszélyes hulladékainak eltávolítása 1999
28 Kárelhárítási terv készítése felhagyott MÁV vasúti terület (XIII. Tatai út 85., Rákosrendező) szennyeződéseinek kárelhárítási terve 1998
27 Székesfehérváron, ALCOA területén oldott és szabadfázisú szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítása 1998
26 A Zsámbék B-6. vízműkút védőterületének meghatározása 1998
25 Dunaharasztiban, a Paradicsom-szigeti OVIT munkásszálló K-37 kútkataszteri sorszámú kút vízminőségéről szakvélemény 1998
24 Dunaharasztiban, a Paradicsom-szigeti OVIT munkásszálló K-37 kútkataszteri sorszámú kútjának javítását 1998
23 Talaj és talajvíz szennyezettség felmérése MATÁV tulajdonában lévő felhagyott iparvágány (Bp. Fehérvári út) mentén 1998
22 Kárelhárítási terv készítése az SKW Kft. (Budapest X. ker. Szállás u. 1-3. és Száva út 13.)szennyezett ipari területén 1998
21 Sóly környéki perm homokkő összlet és környezetének előzetes hidrogeológiai vizsgálata 1997
20 Palanszky Kft. Eger Sas utca 5. alatti telephelyének (volt ÉMÁSZ telep) állapot felmérése és kárelhárítási terve 1997
19 Havária kárelhárítás tartálykocsi borulásánál, Farmoson 1997
18 Új ipari létesítmény helykijelöléséhez, Mád és Tállya és környékének hidrogeológiai értékelése 1997
17 Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajvíz hidrogeológiai adottságoknak megfelelő szivattyúzása és tisztítása Kecskeméten KNORR-Bremse telephelyén I. 1996
16 Siemens Rt. Bicskei gyára talaj és talajvíz szennyezettség felmérése és kárelhárítási terve 1996
15 Nemzeti Szabadkikötőből kitermelhető iszap elhelyezhetőségére vonatkozó szakvélemény 1996
14 Lakossági karsztkutak elszennyeződésének vizsgálata a Balaton–felvidéken, Királyszentistvánon 1996
13 Szennyező anyagok eloszlásának és migrációjának többfázisú vizsgálata a SIEMENS telephelyén 1996
12 Benzinnel szennyezett talajvíz tisztítása Baracska külterületén 1995
11 Ingatlan Rt. volt BRG Mechatronikai Vállalat (III. ker Polgár utca 8-10) környezeti állapotfelmérése 1995
10 Ingatlan Rt. Budapest Mikovinyi út 2-4 környezeti állapotfelmérése 1995
9 Benzinnel szennyezett talajvíz tisztítása Kisvárdán, egy volt üzemanyag tároló telepen 1995
8 Kerozinnal szennyezett talajvíztisztítás Kalocsán, egy volt üzemanyag tároló telepen 1995
7 Ásványolajjal (pakurával) szennyezett víz tisztítására a Tüzép Budapest, XVIII., Gyűjtő utcai volt telepén 1995
6 Pilisborosjenő postahivatal fűtőtartálya által okozott környezetszennyezésről szakvélemény 1995
5 Pilisborosjenő postahivatal környezetében lévő szénhidrogénnel szennyezett talajvíz kárelhárítási terve 1995
4 Hidraulikus gát és megfigyelő rendszer, valamint víztisztító berendezés üzemeltetése KORDAX telepen, a pesterzsébeti Gubacsi hídfőnél, a Soroksári–Duna partján 1994
3 A Káli–medence hidrogeológiai állapotának felmérése és alapvető értékelése, különös tekintettel a kékkúti Theodóra–forrás és a Káli–medence hidrogeológiai kapcsolatára 1994
2 A HPC Cég által a győri likőrgyár Rt Környezeti állapotának vizsgálatára készített 1994 szeptember 28.-i szakvélemény értékelése 1994
1 Budapest, XIV. kerület Fogarasi út, Pillangó utca sarkán lévő volt BKV telephely területén a szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítása 1994